Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zpráva z testování SCIO - mapy školy

Zpráva z testování SCIO - mapy školyZpráva z SCIO - mapy školy

V letošním školním roce proběhlo na naší škole anonymní SCIO testování – mapa školy.

Děkujeme všem rodičům, žákům a zaměstnancům základní školy za vyplnění tohoto dotazníku, který je pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou.

Všichni rodiče dostali za každé dítě možnost odeslat jeden dotazník. Žáci naší školy vyplňovali dotazníky ve škole rámci hodin informatiky,

mimo žáky 1. ročníku, kteří ho vyplňovali doma s rodiči.

Podrobnější závěry z testování budou součástí Výroční zprávy školy.

Zde uvádím alespoň malé nahlédnutí:

 

V dotazníku pro rodiče odpovídalo celkem 98 zákonných zástupců. Ve škole je 236 žáků.

 • s celkovou úrovní výuky je spokojeno 84%, (5% nedovedlo posoudit)
 • s pedagogickými kvalitami vyučujících je spokojeno 84%, (6% nedovedlo posoudit)
 • s vedením školy je spokojeno 80%, (3% nedovedlo posoudit)
 • s komunikací s třídní učitelkou je spokojeno 98%,
 • s kvalitou vztahů mezi žáky je spokojeno 67%, (8% nedovedlo posoudit)
 • se způsobem předávání informací rodičům je spokojeno 94%
 • se školními akcemi je spokojeno 83%, (3% nedovedlo posoudit)
 • s vybavením pro sportovní aktivity je spokojeno 90%, (6% nedovedlo posoudit)
 • s pomůckami při výuce je spokojeno 81%, (13% nedovedlo posoudit)
 • s nabídkou kroužků je spokojeno 77%, (4% nedovedlo posoudit)
 • s výukou práce na PC je spokojeno 79%, (15% nedovedlo posoudit)
 • s výukou cizích jazyků je spokojeno 68%
 • s prostorami školy je spokojeno 97%, (2% nedovedlo posoudit)
 • s úrovní školní jídelny je spokojeno 68%, (7% nedovedlo posoudit)
 • doporučilo by naší školu přátelům 78%, (6% nedovedlo posoudit)

Rodiče by hodnotili naši školu známkou:

 • 1 – 40%
 • 2 – 35%
 • 3 – 18%
 • 4 – 5%
 • 5 – 2%

V dotazníku pro učitele odpovídalo celkem 20 pedagogických pracovníků základní školy.

 • se vztahy v učitelském sboru je spokojeno 100%
 • s přístupem vedení je spokojeno 95%
 • s komunikací s rodiči je spokojeno 85%
 • s připraveností žáků na výuku je spokojeno 90%
 • s interním nastavením systému administrativní práce je spokojeno 89%
 • s množstvím příležitostí pro profesně-osobní rozvoj je spokojeno 100%
 • s pracovním zázemím je spokojeno 95%
 • s finančním ohodnocením je spokojeno 65%
 • s kvalitou pomůcek pro výuku je spokojeno 95%
 • s chováním žáků je spokojeno 95%
 • se způsoby řešení problému se žáky je spokojeno 90%
 • s oceňováním své práce vedením školy je spokojeno 90%
  • Do práce chodí rádo 100%
  • Příjemnou atmosféru ve škole vnímá 95%
  • Spokojenost se zaměstnáním ve škole 95%

V dotazníku pro žáky 1. stupně odpovídalo 121 žáků.

 • Do školy chodí rádo a rádo tak napůl 86% žáků.
 • O čem se ve škole učí, to baví 68% žáků.
 • Nejoblíbenější předmět je tělesná výchova.
 • Ve třídě má kamarády 100% žáků.
 • Na internetu se neubližuje 79% žáků a 16% dětí internet nepoužívá.
 • Učitelé, kteří je učí, má rádo 96% žáků.
 • Když si neví žáci rady, v 95% jim učitelé pomůžou.
 • Že má právě takovou třídní učitelku, je rádo 90% žáků.

Žáci 1. stupně by hodnotili naši školu známkou:

 • 1 – 45%
 • 2 – 32%
 • 3 – 15%
 • 4 – 3%
 • 5 – 5%

 

V dotazníku pro žáky 2. stupně odpovídalo 91 žáků.

 • Za kvalitní považuje výuku 58% žáků a 13% žáků to nedovede posoudit.
 • Sportovní vybavení školy na dobré úrovni hodnotí 80% žáků.
 • S vybavením pomůcek do výuky je spokojeno 73% žáků a 3% žáků to nedovedou posoudit.
 • Kvalitní a přínosná výuka informatiky je pro 79% žáků a 7% žáků to nedovede posoudit.
 • Jako dobré pedagogy na škole vnímá 46% žáků a 16% žáků to nedovede posoudit.
 • Dobré přátelské vztahy hodnotí 67% žáků a 11% žáků to nedovede posoudit.
 • Hezky a příjemně zařízené prostory školy vnímá 81%.
 • Mezi svými spolužáky se cítí dobře 80% žáků.
 • Učí a dobře se pracuje 70% žáků.
 • Že má právě takovou třídní učitelku, je rádo 88% žáků.
 • S ponižováním na sociálních sítích se nesetkalo 82% žáků, 11% žáků jen výjimečně.
 • Se šikanou v minulém školním roce se nesetkalo 74% žáků, 16% žáků o ní jen slyšelo.
 • Ohledně šikany na škole by za konkrétní dospělou osobou šlo 91% žáků.
 • S osobními problémy a s žádostí o pomoc by za konkrétní dospělou osobou šlo 77% žáků.
 • Nejoblíbenější předmět je anglický jazyk.

V dotazníku pro žáky druhého stupně bylo mnoho otevřených otázek, na které žáci odpovídali písemnou formou.

 

Mgr. Kateřina Bumbalíková

ředitelka školy