Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 569,
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Zaměstnanci ZŠ
Zaměstnanci MŠ
Zaměstnanci ŠD
Zaměstnanci ŠJ

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Kunčice pod Ondřejníkem 626,
  739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Kunčice pod Ondřejníkem 626,
  739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí 8:00 - 15:30 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 556 850 184+420 732 718 363
  ředitelka: +420 552 303 992

  4.5 Adresa internetové stránky

  zskuncice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Kunčice pod Ondřejníkem 626,
  739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  zs@zskuncice.cz
  reditelka@zskuncice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  4s4vpdt

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 105943961/0300

6. IČO

64120473

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zs@zskuncice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 4s4vpdt

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

15. Ochrana oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů