Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > O školní družině

O školní družině

Školní družina je součástí školského vzdělávacího systému, zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových kroužků. Činnosti v jednotlivých odděleních umožňují jak regeneraci po vyučování, tak rozvíjení znalostí a dovedností nabytých ve vyučování, rozvíjejí zájmy a záliby žáků. Činnosti literárně dramatické, hudební, společenskovědní, přírodovědní, sportovní a tělovýchovné, relaxační a odpočinkové, příprava na vyučování - probíhají formou her a pravidelně se střídají. Snažíme se, aby činnost v družině byla pestrá, zajímavá a dávala dětem dostatečný prostor k seberealizaci. Aktivity přizpůsobujeme aktuálnímu počasí tak, aby děti trávily co nejvíce času na čerstvém vzduchu. K pobytu venku využíváme školní multifunkční hřiště, dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkami a houpačkami, časté jsou i pobyty v přírodě v okolí školy. Ke svým činnostem využíváme školní tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní kuchyňku i učebnu výtvarné výchovy.

Školní družina má 4 oddělení.

Personální obsazení

Ivana Myslikovjanová

vedoucí vychovatelka, vychovatelka III. odd. Dráčci

Tel.: +420 731 272 384

E-mail: myslikovjanova@zskuncice.cz

Bc. Kateřina Gajdzioková

vychovatelka I. odd. Žabky

asistentka pedagoga Renáta Punčochářová

Tel.: +420 737 772 340

E-mail: gajdziokova@zskuncice.cz

Andrea Stašicová

vychovatelka II. odd. Včelky

Tel.: +420 739 948 956

E-mail: stasicova@zskuncice.cz

Mgr. Helena Hantkeová

vychovatelka IV. odd. Klokani

Tel.: +420 739 572 519

E-mail: hantkeova@zskuncice.cz

Provoz ŠD

  • ranní družina: 6:15 - 7:30 hod.
  • odpolední družina: 11:25 – 16:30 hod.

Provoz jednotlivých oddělení se může lišit, a pokud dítě zůstává v družině déle, než je provoz oddělení, do kterého je zařazeno, přechází do oddělení s provozem delším.

Platba za ŠD

za období září až prosinec 600 Kč, platí se v září - úhrada do 20. 9. 2023

za období leden až červen 900 Kč, platí se v lednu - úhrada do 19. 1. 2024

Upřednostňujeme platbu převodem na číslo účtu: 105943961/0300

Do zprávy pro příjemce uveďte: družina, jméno a příjmení dítěte, třída

Další informace o platbě, přihlášku, Řád školní družiny a Směrnici o úplatě naleznete na Dokumenty ZŠ