Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > O mateřské škole

O mateřské škole

Mateřská škola pracuje na dvou pracovištích MŠ - dolní a MŠ - školní.

Ve čtyřech třídách mateřské školy se děti zaměřují na ekologickou výchovu, dramatickou výchovu, enviromentální výchovu, estetickou výchovu, spolupracují s místními organizacemi a spolky, podporují samostatnost a přípravu dětí k úspěšnému nástupu školní docházky.

V mateřské škole pracuje speciální pedagog, který rodičům poskytuje poradenskou činnost.

Externí spolupráce s odbornicí na logopedii pomáhá dětem bojovat s řečovými vadami.

 

  • MŠ - dolní se zaměřuje na mladší děti od 2 let. Ve třídě pracuje také chůva. Podmínky a edukativní prvky jsou přizpůsobeny těmto dětem. Po nástupu do mateřské školy funguje adaptační program. Milý a vlídný přístup všech zaměstnanců poskytuje dětem bezpečné zázemí. 

 

  • MŠ - školní využívá propojení budovy se základní školou. Děti mají možnost navštěvovat tělocvičnu, galerii KS a úzce spolupracovat se školáky. Vzdělávací programy se zaměřují na rozvoj kognitivních funkcí a hladký přechod do základní školy. Předškoláci mají možnost rozvíjet digitální gramotnost formou interaktivních pomůcek a seznamovat se hravou formou s angličtinou.