Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

O základní škole

V naší škole nabízíme:

 • kvalitní všestranné vzdělávání dětí od 6 do 15 let
 • průměr 19 žáků na třídu umožňuje vysoké zohlednění individuálních vývojových, zdravotních i jiných specifik žáka
 • vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro 1. – 9. ročník
 • výuka je kvalitně zabezpečená po stránce pedagogické i materiální, klidné a bezpečné prostředí
 • kvalitní úroveň výuky
 • klidná atmosféra a zkušenosti umožňují učitelům citlivě zohledňovat individuální potřeby a zájmy žáka

Rodinná povaha školy nepřeje šikaně, vandalismu, drogám ani dalším negativním jevům.

Posuďte sami co nabízíme:

 • vysoce aprobovaný pedagogický sbor
 • odborná učebna chemie a fyziky, cizích jazyků, keramická dílna, cvičná kuchyňka
 • počítačová učebna s připojením k vysokorychlostnímu internetu, bohatý výběr výukových programů
 • vlastní velká tělocvična a rozsáhlý víceúčelový sportovní areál
 • výuka dvou cizích jazyků – angličtina a němčina
 • nepovinné předměty - náboženství a anglický jazyk
 • zájmové kroužky – obrovská nabídka přímo ve škole
 • žákovská knihovny
 • bohaté a moderní vybavení školy učebními pomůckami
 • moderní audiovizuální a didaktická technika
 • školní družina (provoz 6.30 - 7.30, 11.25 - 16.20)
 • školní jídelna zajišťuje vedle obědů i mléko do škol a ovoce do škol
 • blízkost autobus. zastávky Kunčice Huťařství (5 min) a vyhovující autobusové spoje

A ještě něco navíc. V prostorách školy žákům a veřejnosti slouží Galerie Karla Svolinského s trvalou expozicí uměleckých děl. Existence galerie ovlivňuje výtvarnou aktivitu našich žáků, kteří pravidelně dosahují úspěchů i na mezinárodních výtvarných soutěžích. Součástí galerie je nový kulturní sál využívaný pro žákovská vystoupení, pro koncerty a přednášky.