Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

O školní družině

Školní družina má čtyři oddělení:

I. oddělení Žabky- vede Kateřina  Gajdzioková

II. oddělení Včelky – vede Andrea Stašicová

III. oddělení Dráčci vede Ivana Myslikovjanová, vedoucí vychovatelka

IV. oddělení Klokani vede Mgr. Helena Hantkeová

ŠD je součástí školského vzdělávacího systému, zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových kroužků. Činnosti v jednotlivých odděleních mají charakter relaxace, odpočinku, slouží k regeneraci po vyučování, formou her rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté ve vyučování, rozvíjejí jejich zájmy a záliby.

Akce a soutěže, kterých se ŠD zúčastňuje: Drakiáda, Halloween, Vánoční trhy, výroba dárků pro děti z MŠ a k zápisu prvňáčků, výroba upomínkových předmětů k setkání seniorů, výroba výzdoby na ples a dětský karneval, výroba Vánočních přání a novoročenek, výzdoba školních prostor – třídy, školní jídelna, třídy družin.

V rámci školní družiny mají děti možnost navštěvovat kroužky:  Sportuj ve škole - Vybíjená, Cvičení s hudbou, Pohybové hry, Tvořílek - modelář ,  Tvořílek- technik a  řemeslník, Výtvarné hrátky, Digi - Robotík, Digi -Animák, Hrátky s počítačem, Dramec

Společné akce družin: Drakiáda, Pexesiáda, Ekotvoření, Malování na sněhu, Zimní sportovní soutěže, Vánoční putování za zvířátky, Vánoční besídka, Přehlídka hudebníků a zpěváků,Taneční minimaraton, soutěž Zdravaá výživa,  hry a soutěže ke Dni Země, Švihadlová rekordiáda, soutěž v logických hrách Chytrolín, Indiánské odpoledne, divadelní představení pro žáky školy i veřejnost. Děti pravidelně navštěvují obecní knihovnu, zúčastňují se exkurzí a výchovných besed.

Další informace o platbě a časovém rozvržení družin, přihlášku, řád školní družiny... naleznete na http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs