Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

O školní družině

Školní družina má 4 oddělení. ŠD je součástí školského vzdělávacího systému, zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových kroužků. Činnosti v jednotlivých odděleních mají charakter relaxace, odpočinku, slouží k regeneraci po vyučování, formou her rozvíjejí znalosti a dovednosti nabyté ve vyučování, rozvíjejí jejich zájmy a záliby. Činnosti literárně dramatické, hudební, společenskovědní, přírodovědní, sportovní a tělovýchovné, relaxační a odpočinkové, příprava na vyučování - probíhají formou her a pravidelně se střídají.  Snažíme se, aby činnost v družině byla pestrá, zajímavá a dávala dětem dostatečný prostor k seberealizaci. Aktivity přizpůsobujeme aktuálnímu počasí tak, aby děti trávily co nejvíce času na čerstvém vzduchu. K pobytu venku využíváme školní multifunkční hřiště, dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkami a houpačkami, časté jsou i pobyty v přírodě v okolí školy. Ke svým činnostem využíváme školní tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní kuchyňku i výtvarnu.

Děti se zapojují do akcí a soutěží, např. Drakiáda, Halloween, Vánoční trhy, výroba dárků pro děti z MŠ a k zápisu prvňáčků, výroba upomínkových předmětů k setkání seniorů, výroba výzdoby na ples a dětský karneval, výroba Vánočních přání a novoročenek, výzdoba školních prostor – třídy, školní jídelna, třídy družin.V rámci školní družiny mají děti možnost navštěvovat kroužky:  Sportuj ve škole - Vybíjená, Míčové hry a fotbal, Pohybové hry, Tvořílek - modelář ,  Tvořílek- Technik a  řemeslník,  Digi - Robotík, Digi -Animák, Dramec

Provoz ŠD  

Provoz ranní ŠD pro všechny děti od 6:15 do 7:30 hodin v oddělení Žabky.

I.oddělení – Žabky     11:25 - 16:15

vedeBc. Kateřina Gajdzioková

II. oddělení - Včelky   11:25 - 16:25                                 

vede Andrea Stašicová

III. oddělení – Dráčci     Po,Ú,St 12:20 - 15.30,   Čt, Pá 12:20 - 15:00

vede Ivana Myslikovjanová, vedoucí vychovatelka

IV. oddělení – Klokani  Po-Pá 12:20 do 15:30

vede Mgr. Helena Hantkeová

   

Pokud dítě zůstává v družině déle, než je provoz oddělení, do kterého je zařazeno, po ukončení jeho provozu přechází do oddělení s provozem delším (Žabky, Včelky).

Další informace o platbě, přihlášku, Řád školní družiny... naleznete na http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs