Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Přístup k elektronickým žákovským knížkám

Elektronická žákovská knížka – změna Škola OnLine

V letošním školním roce budeme používat nový systém pro komunikaci, hodnocení a výuku. Bohužel majitel tento systém prodal a my jsme tak bez vlastního přičinění byli postaveni před novou skutečnost a nový systém. Společně se budeme snažit využívat jej v plné míře a ke spokojenosti nás všech a pomůžeme Vám s jeho zvládnutím. Sami se postupně se systémem Škola Online seznamujeme.

Žádáme Vás, abyste sledovali tyto webové stránky http://www.zskuncice.cz/ a svůj osobní mail, na který zašleme vygenerovaný PIN, přes který si uživatelé (žáci i rodiče) založí sami své uživatelské účty na www.skolaonline.cz .

Součástí emailové zprávy, která bude uživateli zaslána, budou kompletní informace, které jsou potřeba k registraci, a které Vás navedou k vytvoření uživatelského účtu do systému. V případě, že Vaše maily nemáme nebo se Vám tento krok samostatně nepovede, budeme řešit společně na začátku školního roku.

Snad Vám pomůže i tento odkaz https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/

Děkujeme za spolupráci.                                                                                      Vedení školy


 

 

 

Vážení rodiče,

dovolte nám touto cestou osvětlit Vám, jaké možnosti má elektronická žákovská knížka a které nástroje v ní využíváme. Věnujte tomuto materiálu pozornost a na případné nejasnosti se nebojte zeptat kteréhokoli pedagoga školy.

Webová aplikace žákům a jejich zástupcům umožňuje:

-     mít přehled o průběžné klasifikaci žáka ve všech předmětech,

-     mít přehled o pololetní klasifikaci žáka ve všech předmětech za celou dobu studia,

-     vzájemnou komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

-     mít přehled o rozvrhu žáka a jeho aktuálních změnách,

-     mít přehled o vyučujících žáka,

-     editovat důležité proměnlivé údaje v evidenci, kterou škola vede na základě platné legislativy (především kontakty včetně telefonních čísel a e-mailu) – v tomto případě je nutná pravidelná kontrola a případná editace,

 

 

 

 

 

 

Docházka

V souladu se školním řádem je zákonný zástupce povinen omlouvat absenci do 3 kalendářních dnů od nepřítomnosti žáka a také informovat školu o předem známé absenci. K tomuto lze použít I-školu, mail nebo telefon, ale po příchodu dítěte do školy je i tak potřebné stvrdit informaci podpisem v papírové žákovské knížce.

Rozvrhy

V části rozvrhy naleznou žáci, rodiče i učitelé informace o konkrétním rozvrhu a suplování.

Změny v rozvrhu hodin, které byly provedeny v důsledku situace nenadále či náhle-ne s předstihem 48hod, budou tolerovány jako nehlášené (zapomenutí pomůcek, písemné práce,…).

Vývěska/komunikace

Zprávy do vývěsky zadávají učitelé nejméně 48 hodin před akcí, na kterou informují.

Žák a rodič – pokud je jim do Vývěsky adresována zpráva, mohou ji pouze číst (případně potvrdit její přečtení, nemohou do Vývěsky vkládat nové zprávy. V panelu svého uživatelského nastavení si mohou aktivovat přeposílání zpráv z vývěsky na svůj privátní e-mail. Viz podrobný návod, který bude zveřejněn na webu školy.