Zápis do 1. třídy

ODKAZ PRO ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU DO 1. TŘÍDY:

       https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zskpo/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41709