Logo

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

MIKROKLIMA VE ŠKOLE

 

                        Tímto názvem byl pojmenován celoroční projekt, který probíhal na naší škole. Do projektu byli zapojeni převážně žáci druhého stupně, ale zapojili se i žáci z pátého ročníku. Žáci se účastnili měření, která byla prováděna nejen v 1., 5., 7. a 9. třídě, ale i na chodbách I. a II. stupně a také ve školní jídelně. Pracovali s čidly a netbooky, které naše škola získala ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v rámci projektu „Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách”.

 

A co jsme vlastně měřili? Ve třídách nás zajímaly změny teploty, vlhkosti, množství kyslíku a oxidu uhličitého. Na chodbách a ve školní jídelně byl hlavní měřenou veličinou hluk. Venku jsme měřili teplotu a vlhkost.

A co jsme zjistili? Například, že již během první hodiny se zvýšila teplota ve všech třídách o 2 až 3 °C. Zajímavé bylo zjištění, že množství kyslíku se ve třídách příliš nemění. Porovnávali jsme hluk na chodbách, a výrazně vyšších hodnot dosahoval hluk na chodbě I. stupně. Všechny naměřené údaje žákyně 8. ročníku zpracovávaly do tabulek, grafů a vytvářely fotodokumentaci. Úplnou zprávu o našem projektu a jeho výsledcích najdete na webu školy.

A co jsme se naučili? Pracovat ve skupinách, spoléhat na ostatní, vytrvat, dokončit započatý úkol, pracovat s počítačem, ukládat data, zpracovat je do tabulek, zažít něco jiného než běžnou výuku, výsledky své práce prezentovat ostatním …

                                               Blanka Zemánková (koordinátor projektu)